do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Мацак Іван Каленикович

Друк PDF


Професор, доктор фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Мацак Іван Каленикович, українець, народився 28 січня 1950 року в с. Нечаївка, Черкаського р-ну, Черкаської обл. З 1957 по 1965 роки навчався в Нечаївській восьмирічній школі, а з1965 по 1967 роки - в Київській фiзико-математичній школі-iнтернат при Київському державному унiверситетi.

Далі в 1967 році поступив, а в 1972 році закінчив механiко-математичний факультет Київського державного унiверситету . Два роки провів в лавах Радянської армії.

З 1974 року по 1978 рiк - в заочнній аспiрантурі кафедри теорiї ймовiрностей (науковий керiвник професор Ядренко М.Й.). У 1978 роцi захистив кандидатську дисертацiю "Локальні властивості вибіркових функцій випадкових процесiв" по спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

В 70-80-х роках працював в різних областях застосувань математики. Так з 1984 по 1991 р. - старший науковий співробітник лабораторії прикладної статистики та дослідження операцій механіко-математичного факультету. Вчене звання старшого наукового співробітника було присвоєне у 1991 р.

В 1991 р. перейшов на педагогічну роботу. З 1991 по 2005 р. - доцент кафедри інформатики Київського національного університету технологій та дизайну (Київського технологічного інституту легкої промисловості).

У 2003 роцi був зарахований до докторантури Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, а в 2005 роцi захистив докторську дисертацiю на тему: "Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках" по спеціальності 01.01.05.

З 2005 року працює на факультеті кiбернетики: спочатку на посаді доцента, а з червня 2006 року - професор кафедри дослiдження операцiй. Основні наукові інтереси – класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності. Автор близько 100 наукових статей.