do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Третій курс

Друк PDF

  Професор Іксанов Олександр Маратович


  1. Теорія відновлення на деревах.

  2. Задачі, пов’язані з випадковими рекурсивними деревами.

  3. Аналіз схем випадкового розміщення.


  Професор Мацак Іван Каленикович


  1. Екстремальні значення  в  системах обслуговування.

  2. Надійність програмного забезпечення.

  3. Аналіз данних типу залишкового часу життя  на ПК.

  4. Імітаційне моделювання одного процесу випадкового блукання.


  Професор Закусило Олег Каленикович


  1. Задача про оптимальний вибір.


  Професор Юрачківський Андрій Павлович


  1. Дискретний принцип максимуму в моделях природничих наук.

  2. Обчислення розподілу числа заявок в одній системі обслуговування.


  Доцент Самойленко Ігор Валерійович


  1. Затухаюча марковська еволюція.


  Доцент Проскурін Данило Павлович


  1. Скінченновимірні С*-алгебри.

  2. Зображення скінченних груп.


  Доцент Маринич Олександр Віталійович


  1. Випадкові блукання в полосі та їх застосування до аналізу продажу товарів двох типів.

  2. Деякі задачі ймовірнісної теорії чисел.

  3. Нескінченні згортки Бернуллі.


  Доцент Якимів Роман Ярославович


  1. Алгоритми розв’язування задач про максимальний потік на мережі.

  2. Градієнтні методи розв’язування задач нелінійного програмування.

  3. Наближені методи розв’язання операторно-диференційних рівнянь.


  Доцент Довгай Богдан Валерійович


  1. Випадкове блукання та задачі про розорення.

  2. Рекурентні події.


  Доцент Рабанович Вячеслав Іванович


  1. Властивості і застосування в задачах дослідження операцій другого найбільшого за модулем власного числа додатної матриці.

  2. Застосування спектральної теорії зважених графів в задачах оптимізації виробничих процесів.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони