do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Четвертий курс

Друк PDF
Професор Іксанов Олександр Маратович
 1. Функціональні граничні теореми для послідовності узгоджених схем зайнятості Карліна.
 2. Функціональні граничні теореми для дисконтованих випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями.
 3. Асимптотика згорток, у яких степінь згортки залежить від аргументу.
 4. Граничні теореми для ітерованих збурених випадкових блукань.
 5. Функціональна гранична теорема для загального процесу дробового ефекту.

Професор Закусило Олег Каленикович
 1. Оптимальне визначення одного з двох кращих об’єктів при можливості повернення. Знаходження порогових рівней.
 2. Оптимальне визначення одного з двох кращих об’єктів при випадковій тривалості життя. Побудова математичної моделі.
 3. Конкурентний вибір найкращого об’єкта.
 4. Рідинні системи масового обслуговування.Умови існування стаціонарного розподілу.
Професор Маринич Олександр Віталійович
 1. Випадкові блукання з липким бар'єром та їх застосування до аналізу продажу товарів кількох типів.
 2. Пуассонівські мозаїки у багатовимірних просторах.
 3. Застосування теорії двоїстості в задачах стохастичної геометрії.
Професор Мацак Іван Каленикович
 1. Оцінки моменту відмови для деяких резервованих систем теорії надійності.
 2. Аналіз данних типу залишкового часу життя на ПК.
 3. Оптимальне резервування систем ТН на ПК.
 4. Оцінки розподілів для геометричних сум.
Професор Проскурін Данило Павлович
 1. С*-алгебри задані графами.
 2. Зображення узагальнених антикомутаційних співвідношень.
 3. Некомутативні аналоги С*-алгебр функцій.
 4. Зображення Фока деяких віківських *-алгебр.
Доцент Самойленко Ігор Валерійович
 1. Моделювання процесів з внутрішнім конфліктом.
 2. Моделювання епідеміологічних процесів з внутрішнім конфліктом.
 3. Затухаюча випадкова еволюція у багатовимірному просторі.
 4. Випадкова еволюція у багатовимірному просторі.
Доцент Рабанович Вячеслав Іванович
 1. Метод фільтрації зображення на основі виділення 0,1,-1 підматриць з особливими властивостями їх наборів власних значень.
 2. Спосіб знаходження подібних об'єктів в серії зображень, зроблених в умовах малого світлового потоку.
Доцент Якимів Роман Ярославович
 1. Задача комівояжера.
 2. Задачі на графах.
 3. Матричні ігри.
 4. Задачі нелінійного програмування.
 5. Градієнтні методи розв'язання ЗНЛП.
Асистент Заворотинський Андрій Володимирович
 1. Формальний асимптотичний розв'язок задачі коливання тонкої пружної пластини.