do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Рябов Георгій Валентинович

Друк PDF

 

 

Рябов Георгій Валентинович
Асистент, кандидат фізико-математичних наук.
Народився 4 вересня 1985 року в м. Києві.
В 2008 р. закінчив фізико-математичний інститут Київського національного університету України «КПІ». В 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України. В 2011 р. під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора А. А. Дороговцева захистив кандидатську дисертацію «Фінітна абсолютна неперервність мір на нескінченновимірних просторах», спеціальність 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика. З листопада 2011 р. працює молодшим науковим співробітником відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України; за сумісництвом з вересня 2012 р. – асистент кафедри математичних методів захисту інформації фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ»; з вересня 2015 р. – асистент кафедри дослідження операцій факультету кібернетики КНУ ім. Тараса Шевченка.
Наукові інтереси: стохастичний аналіз та числення Маллявена, стохастичні потоки зі склеюванням, ймовірнісні міри в нескінченновимірних просторах.
Автор п’яти наукових статей.
Нещодавні гранти:
Стипендія НАН України для молодих вчених (2015)
«Геометричні властивості нескінченновимірних систем» (2014, спільний науковий проект НАНУ-РФФД).
«Стохастичні потоки із сингулярною взаємодією» (2013, спільний науковий проект ДФФД-РФФД).