do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Нікітін Анатолій Володимирович

Друк PDF

Нікітін Анатолій Володимирович, старший науковий співробітник

 

Народився 25 травня 1973 року.

 

У 1995 році закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію спеціаліста «Математик. Викладач».

 

Кандидатську дисертацію "Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями" за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки) захистив 24 червня 2004 року.

 

Вчене звання доцента присуджено 2007 року.

 

Докторську дисертацію "Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем" за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат.науки) захистив 27 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


У своєму доробку Нікітін А.В. понад 80 наукових публікацій, з них 1 монографія та 13 статей,

індексованих науково-метричною базою публікацій Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200009079).


Наукові інтереси: системний аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з неперервними та імпульсними збуреннями.