do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Про проєкт "Асимптотичнi режими збурених випадкових блукань..."

Друк PDF

Асимптотичнi режими збурених випадкових блукань: на межi сучасної та класичної теорiї ймовiрностей

Проєкт виконується у 2020-2022 роках за підтримки Національного Фонду Досліджень України.

Проект спрямовано на побудову асимптотичної теорії глобально та локально збурених випадкових блукань, де ‘збурення’ розуміється у широкому смислі. До конкретних моделей, що розглядаються в проєкті, належать випадкові блукання з мембранами, глобально збурені випадкові блукання та їх ітеровані версії, випадкові ряди, породжені лінійними рекурсіями, самозбурюючі випадкові блукання, багатовимірні випадкові блукання з липкими бар'єрами та подібні об’єкти.  У першу чергу ми орієнтовані на дослідження асимптотичних властивостей збурених випадкових блукань, що виражаються в термінах різноманітних граничних теорем для розподілів, слабких та посилених законів великих чисел та законів повторного логарифму. Результати, що будуть отримані у проєкті, є надзвичайно важливими для теорії ймовірностей та споріднених математичних областей, а також для численних прикладних дисциплін, зокрема, страхової справи, маркетингу, фізики, біології, хімії та інших соціальних та природничих наук.