do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Курси Заворотинського А.В.

Друк PDF
Правила оцінювання
1. Практичні заняття з Алгебри та геометрії:
Інформатика, групи к-14, к-15, к-17 - екзамен
практична підготовка - 50 балів
(1 модуль - 20 балів (проведений на парі), 2 модуль  --- 15 балів, 3 модуль  --- 15 балів (будуть проведені під час пари в середовищі Zoom та Google Classroom )),
іспит 50 балів
(письмово-усний --- 2 завдання письмово і потім, якщо дистанційно, то у форматі відеоконференції усна бесіда з запитаннями)
проводить лектор доц. В.І.Рабанович разом з асистентом А.В.Заворотинським
Студенти, що мають сертифікати про успішне вивчення курсу Алгебра (лінійна алгебра) на платформах онлайн-освіти Coursera for Campus, Prometeus та ін., що є партнерами КНУ, можуть написати заяву
про зарахування частини балів  (кількість балів буде обговорюватися в кожному конкретному випадку окремо).
2. Практичні заняття з Алгебри та геометрії:
Програмна інженерія, групи к-18, к-19, екзамен
практична підготовка- 60 балів
(1 модуль - 25 балів (для к-19 проведений в ауд.), 2 модуль  --- 25 балів,  (будуть проведені під час пари в середовищі Zoom та Google Classroom )) додаткові -10 білів за  роботу в класі або віддалену роботу (остання контролюється через комунікатор Telegram, Zoom та Google Classroom )
іспит 40 балів
(письмовий --- 2 теорії, 2 практики з контролем написання через комунікатор Zoom)
проводить лектор доц. Б.В.Довгай , доц. Якимів,  асистент А.В.Заворотинським
Студенти, що мають сертифікати про успішне вивчення курсу Алгебра (лінійна алгебра) на платформах онлайн-освіти Coursera for Campus, Prometeus та ін., що є партнерами КНУ, можуть написати заяву
про зарахування частини балів  (кількість балів буде обговорюватися в кожному конкретному випадку окремо)
3. Лабораторні заняття з Дослідження операцій,
Прикладна математика К-22, залік,

80 балів - виконання лабораторних робіт (звіти на еклектрону пошту або комунікатор Telegram), роботу в класі або віддалену роботу (остання контролюється через комунікатор Telegram або середовищі Zoom);

20 балів - за тест (буде проведений під час пари в середовищі Zoom та Google Classroom )

Інформатика  К-26, залік,

20 балів - модуль 1 (проведений на парі)

20 балів - модуль 2  (буде проведений під час пари в середовищі Zoom та Google Classroom )

60 балів - виконання лабораторних робіт (звіти на еклектрону пошту або комунікатор Telegram), роботу в класі або віддалену роботу (остання контролюється через комунікатор Telegram або середовищі Zoom);

Студенти, що мають сертифікати про успішне вивчення курсу Алгебра (лінійна алгебра) на платформах онлайн-освіти Coursera for Campus, Prometeus та ін., що є партнерами КНУ, можуть написати заяву
про зарахування частини балів  (кількість балів буде обговорюватися в кожному конкретному випадку окремо)
 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони