Кафедра у 2020 році

Друк

У другому семестрі 2019-2020 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук О.В. Маринич, Д.П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук А.В. Заворотинський та асистент І.С. Рибалко, а також аспіранти другого року навчання Б.С. Рашитов та В.А. Богун.  За організацію навчального процесу на кафедрі відповідають старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях та провідний інженер Н.М. Требіна. У 2019-2021 рр. на кафедрі виконується держбюджетна тема №19БФ015-01 "Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій" (деталі за посиланням).  Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, А.В. Заворотинський, І.С. Рибалко, Б.С. Рашитов, В.А. Богун) і дослідження операцій (Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, О.М. Іксанов,  А.П. Юрачківський, А.В. Заворотинський, І.С. Рибалко).

У другому семестрі 2019-2020 навчального року викладачі кафедри читають
такі спецкурси (дисципліни за блоком):

  1. Елементи теорії відновлення (3 курс) - Іксанов О.М.
  2. Статистичне моделювання (4 курс) - Закусило О.К.
  3. Класична теорія інформації (4 курс) - Юрачківський А.П.
  4. Ймовірнісний аналіз алгоритмів (4 курс) - Маринич О.В.
  5. Математичнi моделі ціноутворення опціонів (4 курс) - Самойленко І.В.
  6. Операторні алгебри та їх застосування в квантовій теорії інформації (3 курс) - Проскурін Д.П.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри у 2020 р.:

З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її застосування".