do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Іксанов О.М. Елементи теорії відновлення

Друк PDF

Іксанов О.М. Елементи теорії відновлення

3 курс, 2 семестр 2021-2022 навчального року.

Конспект лекцій до спецкурсу "Елементи теорії відновлення"

Конспект лекцій "Characteristic functions and their relatives in probability theory"

Домашнє завдання: термін виконання - 30 травня 2022 р.

Контрольні запитання

Приклади розв'язання типових задач

Література до курсу (всі джерела можуть бути завантажені):

  1. S. Resnick (2005). "Adventures in Stochastic Processes", Boston: Birkhauser, 4th printing.
  2. G. Alsmeyer (2014+)."Renewal, recurrence and regeneration". Це є поточний варіант незавершеної книги знаного спеціаліста з теорії відновлення. Проте багато того, що потрібно для даного курсу, у цій версії є.
  3. R. Durrett (1996). "Probability Theory and Examples", Duxbury Press. (Теорії відновлення присвячено розділ 3.4).
  4. А. Боровков (1999). "Теория вероятностей", Эдиториал УРСС. (Елементи теорії відновлення викладені в главі 9).
  5. A. Gut (1988). "Stopped random walks", Springer-Verlag, New York.

Chapter 2. Renewal processes and Random Walks

Chapter 3. Renewal Theory for Random Walks with Positive Drift

 

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони