do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Іксанов О.М. Елементи теорії відновлення

Друк PDF

Іксанов О.М. Елементи теорії відновлення

3 курс, 2 семестр 2017-2018 навчального року.

Конспект лекцій до спецкурсу "Елементи теорії відновлення"

Питання колоквіуму.

Приклади розв'язання типових задач.

Завдання для самостійної роботи:

Аркуш 1 (термін виконання - до 22 лютого).

Аркуш 2 (термін виконання - до 16 квітня).

Аркуш 3 (термін виконання цього завдання, а також боргів за попередніми
завданнями- день консультації)

Література до курсу (всі джерела можуть бути завантажені):

  1. S. Resnick (2005). "Adventures in Stochastic Processes", Boston: Birkhauser, 4th printing.
  2. G. Alsmeyer (2014+)."Renewal, recurrence and regeneration". Це є поточний варіант незавершеної книги знаного спеціаліста з теорії відновлення. Проте багато того, що потрібно для даного курсу, у цій версії є.
  3. R. Durrett (1996). "Probability Theory and Examples", Duxbury Press. (Теорії відновлення присвячено розділ 3.4).
  4. А. Боровков (1999). "Теория вероятностей", Эдиториал УРСС. (Елементи теорії відновлення викладені в главі 9).
  5. A. Gut (1988). "Stopped random walks", Springer-Verlag, New York.

Chapter 2. Renewal processes and Random Walks

Chapter 3. Renewal Theory for Random Walks with Positive Drift