do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Іксанов О.М. Застосування теорії відновлення

Друк PDF

4 курс, 1 семестр 2020-2021 навчального року

Конспект лекцій до  спецкурсу "Застосування теорії відновлення"

Приклади розв'язання типових задач

Домашнє завдання 1 (термін виконання до 29 жовтня 2020 р.)

Домашнє завдання 2 (термін виконання до 7 грудня 2020 р.)

Література до курсу (всі джерела можуть бути завантажені):

  1. S. Resnick (2005). "Adventures in Stochastic Processes", Boston: Birkhauser, 4th printing.
  2. G. Alsmeyer (2014+)."Renewal, recurrence and regeneration". Це є поточний варіант незавершеної книги знаного спеціаліста з теорії відновлення. Проте багато того, що потрібно для даного курсу, у цій версії є.
  3. R. Durrett (1996). "Probability Theory and Examples", Duxbury Press. (Теорії відновлення присвячено розділ 3.4).
  4. А. Боровков (1999). "Теория вероятностей", Эдиториал УРСС. (Елементи теорії відновлення викладені в главі 9).
  5. A. Gut (1988). "Stopped random walks", Springer-Verlag, New York.
  6. Chapter 2. Renewal processes and Random Walks

    Chapter 3. Renewal Theory for Random Walks with Positive Drift

  7. A. Iksanov, M. Moehle (2007). "A Probabilistic Proof of a Weak Limit Law for the Number of Cuts Needed to Isolate the Root of a Random Recursive Tree", Electron. Comm. Prob. 12, pp. 28-35.
  8. P. Negadailov (2010). Limit theorems for random recurrences and renewal-type processes. PhD thesis, Utrecht University, Netherlands.
  9.  

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони