do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Заворотинський А.В. Сучасні проблеми прикладної математики: Прикладна лінійна алгебра

Друк PDF

Метою навчальної дисципліни «Сучасні проблеми прикладної математики: Прикладна лінійна алгебра» є ознайомлення студентів із деякими застосуваннями методів лінійної алгебри до різноманітних галузей знань (фізики, хімії, економіки, комп’ютерної графіки, теорії кодування і криптографії, біології, медицині тощо). Це дасть магістрантам дати досить широку уяву про роль лінійної алгебри і геометрії у підготовці кваліфікованого фахівця. Дисципліна є логічним продовженням курсу «Алгебра та геометрія». Навчальна дисципліна «Сучасні  проблеми прикладної математики: Прикладна лінійна алгебра» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 112 «Прикладна математика», освітньо-наукової програми – «Прикладна математика». Дана дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною за програмою «Прикладна математика».

Тематичний план занять

Тема 1. Застосування систем лінійних рівнянь. Електричні мережі. Температурний розподіл на тонкій пластинці. Хімічні рівняння. Потокові мережі. Модель Леонтьєва «витрати-випуск».

Тема 2. Застосування в комп’ютерній графіці. Геометрія матричних операторів. Однорідні координати. Перспективне проектування.

Тема 3. Застосування до математики. Геометрія. Диференціальні рівняння. Теорія графів.

Тема 4 Застосування до гуманітарних наук. Пошук в Інтернеті. Аналітична ієрархія. Аналіз головних компонент.

Тема 5. Застосування до медицини . Модель людського слуху. Томографія.

Тема 6. Застосування до захисту і передачі інформації  Кодування. Криптографія. Стиснення даних.

Тема 7. Застосування до Інтернету та Data Science. Рейтинг сторінок. Класифікація об’єктів.

 

Література

 

  1. Рокіцький І.О. Застосування лінійної алгебри. – Вінниця: Вид. Главацька Р.В., 2012. – 240 с.
  2. Nicholson, W. Keith. Linear algebra with applications. -- 7th ed.
  3. Howard Anton, Chris Rorres. Elementary linear algebra : applications version. -- 11th edition
  4. Sohail A. Dianat. Advanced Linear Algebra for Engineers with MATLAB
  5. Devpractice Team. Линейная алгебра на Python. - devpractice.ru. 2019. - 114 с.
  6. Robert Johansson. Numerical Python. Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib

 

 

 

 

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони