do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Захист дисертацій

Захист Верьовкіна Г.К.

Друк PDF
18 травня 2021 р. відбувся захист дисертації Верьовкіна Г.К. "Асимптотика випадкових процесів з імміграцією" на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціальність: 124 - системний аналіз. Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Маринич О.В.
 

Захист Нікітіна А.В.

Друк PDF
27 грудня 2018 р. відбувся захист дисертації Нікітіна А.В. "Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних
диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем" на здобуття наукового ступеня доктора
фізико-математичних наук. Спеціальність: 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
Науковий консультант: д.ф.-м.н., професор Наконечний О.Г.
 

Захист Маринича О.В.

Друк PDF

23 жовтня 2017 р. відбувся захист дисертації Маринича О.В. "Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Спеціальність: 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика. Науковий консультант: д.ф.-м.н., професор Іксанов О.М.

 

Захист Самойленка І.В.

Друк PDF

22 грудня 2014 р. відбувся захист дисертації Самойленка І.В. "Аналіз асимптотичних властивостей складних еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Спеціальність: 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Науковий консультант: академік НАН України Королюк В.С.

 

Захист Якимів Р.Я.

Друк PDF

19 вересня 2013 р. відбувся захист дисертації Якиміва Р. Я. "Зображення комутаційних співвідношень з умовою ортогональності та їх узагальнень" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Спеціальність 01.01.01 математичний аналіз. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук Проскурін Д.П.

 


Сторінка 1 з 3