Захист Нікітіна А.В.

Друк
27 грудня 2018 р. відбувся захист дисертації Нікітіна А.В. "Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних
диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем" на здобуття наукового ступеня доктора
фізико-математичних наук. Спеціальність: 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
Науковий консультант: д.ф.-м.н., професор Наконечний О.Г.