Рабанович Вячеслав Іванович

Друк

Посада: доцент кафедри дослідження операцій

Наукове звання: старший дослідник (математика)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Дата та місце народження: 4 грудня 1973 р., м. Житомир

Науковий та професійний шлях: у 1991 р. закінчив ФМШІ при КУ (нині УФМЛ при КУ) м. Києва; у 1996 р. закінчив механіко-математичний факультет  Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності "математика" і Український радіологічний центр м. Києва зі спеціальності "радіологія";  у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію “Матричні банахові алгебри і теорія зображень” (науковий керівник – професор Самойленко Ю.С.) за фахом 01.01.01 – математичний аналіз; з 1999 по теперішній час працює на наукових посадах (м.н.с.  с.н.с.) в Інституті математики НАН України; у 2000р. працював учителем математики в Природничо-науковому ліцеї №145; у 2007-2008 консультант-аналітик фірми MONEBO (USA), що спеціалізувалась в розробці портативних пристроїв по моніторингу роботи серця,  у 2016-2017  працює старшим викладачем в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія".

Наукові інтереси у січні 2022 р.:
 1. операторні співвідношення і їх теорія зображень,
 2. обернені задачі для матриць,
 3. теорія фреймів,
 4. представлення оператора лінійними комбінаціями ідемпотентів і ортопроекторів,
 5. факторизаційні задачі для матриць і операторів (розклади в різні добутки),
 6. аналіз збіжності алгоритмів, зокрема алгоритмів Крилова для підпросторів.
 7. Представлення груп кіс.
 8. Квантова теорія інформації і квантові канали.
На 10 січня 2022 року - автор 25 статей (18 згідно Scopus).  Детальна інформація про публікації міститься за посиланням https://scholar.google.com/citations?user=byqHgj0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Найбільш цитована публікація на 10 березня 2017 року (Mathscinet 57 посилань; Scopus 50 посилання; Google Scholar 116 посилань):

Kruglyak, S. A., Rabanovich, V. I., Samoĭlenko, Yu. S. On sums of projections. (2002), Funct. Anal. Appl. 36, no. 3, 182–195.

Служіння науковій спільноті:

 1. був секретарем Київського математичного товариства (2008-2012 рр.) http://www.mathsociety.kiev.ua/,
 2. є секретарем Українського математичного товариства (з 2006 р.) https://sites.google.com/site/ukrainskoematemat/,
 3. провожу рецензування наукових статей з функціонального аналізу і лінійної алгебри.