do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Закусило Олег Каленикович

Друк PDF

Професор, доктор фіз-мат наук, академік Академії  Педагогічних Наук України

Народився 12 вересня 1947 р. в с. Піски Берестечківського р-ну Волинської обл. Батько – учитель математики, мати – бібліотекар. В 1954–1962 рр. навчався в Пісківській восьмирічці.

З 1962–1965 рр. – учень республіканської фізико-математичної школи-інтернату при Київському державному університету ім. Т.Г. Шевченка, яку закінчив її з золотою медаллю.

В 1965–1970 р. навчався на механіко-математичному ф-ті Київського університету. Там же в 1970-1973 рр. продовжив навчання в аспірантурі за фахом “Теорія ймовірностей і математична статистика” (науковий керівник – академік НАН України В.С. Королюк.

В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію “Межові теореми для процесів з дискретним втручанням випадку”. У 1989 р. – докторську дисертацію на тему “Марківські процеси з простими та складними функціями зносу”. Звання професора по кафедрі математичних основ кібернетики отримав у 1991 р.

З 1990 р. по 15.01.2014 р. – завідувач цієї кафедри, яка нині має назву – кафедра дослідження операцій. З 1987 до 2004 р. – декан факультету кібернетики. З 2005 р. – проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем (з 1993), Академії наук вищої школи України (з 2001). В 2003 р. обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України.

Педагогічна діяльність О.К. Закусила спрямована на постійну модернізацію навчального процесу з врахуванням сучасних тенденцій в інформатиці і прикладній математиці. Результатом цього є впровадження нових спеціальностей, дисциплін і програм на факультеті кібернетики, створення нових навчальних планів, які стали зразковими в системі Міністерства освіти і науки України.

Впродовж майже 20 років О.К. Закусило активно займається теоретичними і практичними аспектами питань застосування в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій. Під його керівництвом було випущено кілька електронних посібників для студентів університетів: "Алгебра", "Дослідження операцій", "Дискретна математика".

Напрямки наукових досліджень — теорія ймовірностей і випадкових процесів, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математичне моделювання та ін.

О.К. Закусило – керівник наукової школи "Теорія стохастичних систем і прикладна статистика" фундаментально-наукового та прикладного спрямування. Основні напрями наукових досліджень цієї школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика прикладних процесів; багатовимірний статистичний аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження статистичних методів.

У 1999 році отримав почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України". У 2004 році нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони