do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Іксанов Олександр Маратович

Друк PDF

Посада: завідувач кафедри дослідження операцій
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Дата та місце народження: 17 березня 1972 р., м. Київ

Науковий та професійний шлях: у 1989 р. закінчив з відзнакою СШ №171 (нині ліцей «Лідер») м. Києва; у 1995 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію “Статистичні задачі, пов’язані з процесом радіоактивного забруднення” (науковий керівник – професор Закусило О.К.) за фахом 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики; з 2002 р. по 29 грудня 2008 р. працював на посаді доцента кафедри дослідження операцій; вчене звання доцента отримав у 2003 р.; у 2004–2005 рр. працював заступником декану факультету кібернетики з навчально-методичної роботи; у 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему «Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень» за фахом 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика; з 30 грудня 2008 р. по 15 січня 2014 р. працював на посаді професора кафедри дослідження операцій; вчене звання професора отримав у 2011 році. З 16-го січня 2014 року є завідувачем кафедри дослідження операцій.

Наукові інтереси у вересні 2021 р.:

 • узгоджені випадкові схеми зайнятості, розміщені на деревах;
 • теорія відновлення на деревах;
 • застосування теорії відновлення;
 • граничні теореми для дисконтованих збіжних рядів, породжених лінійними рекурсіями
 • швидкість збіжності гіллястих процесів із загальними характеристиками;
 • випадкові комбінаторні структури;
 • ймовірнісна теорія чисел.

На 01 вересня 2021 р. є автором монографій "Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність" (2007 р.) та "Perturbed random walks, perpetuities and random processes with immigration" (2016 р.), 75 наукових статей згідно з  Scopus та 12 навчальних посібників. Детальна інформація про публікації міститься за адресою http://do.unicyb.kiev.ua/~iksan/

Найбільш цитована публікація на 01 вересня 2021 року (Scopus 43 посилання; Google Scholar 78 посилань): G. Alsmeyer, A. Iksanov and U. Roesler (2009). On distributional properties of perpetuities, Journal of Theoretical Probability, 22, 666-682; число цитувань Scopus 596, h-index Scopus =13; число цитувань Google Scholar 1500; h-index Google Scholar=20. Захищені аспіранти: Негадайлов П.А. (2010 р.); Полоцький С.В. (2011 р.) та Маринич О.В. (2011 р.). У даний час Іксанов О.М. є науковим керівником аспіранта 4-го року навчання Рашитова Б.С та пошукувача 1-го року навчання Браганець О.А..

Захищений докторант: Маринич О.В. (2017 р.).

Нещодавні гранти:
 • проєкт “Стохастичні нерухомі точки” (2007–2010 рр.), підтриманий грантом організації наукових досліджень Німеччини DFG (співвиконавці: група професора Уве Рьослера (університет міста Кіль, Німеччина));
 • проєкт "Випадкові комбінаторні структури" (2008-2012 рр.), підтриманий грантом інституту математики університету міста Утрехт, Нідерланди (співвиконавець: професор Олександр Гнедін (раніше Утрехт, тепер Лондон));
 • грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2012 р;
 • проєкти "Типові відстані у неоднорідних графах перетинів" (2013 р.) та "Асимптотика числа нульових приростів випадкового блукання з бар'єром" (2014), підтримані грантами організації наукових досліджень Литовської республіки (співвиконавець: Міндаугас Блозняліс (Вільнюс));
 • проєкт "Рекурентність/транзієнтність стохастичних різницевих рівнянь" (2015 р. та 2016 р.), підтриманий грантом університету міста Мюнстер (Німеччина);
 • премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за 2014 рік) за цикл наукових праць "Дослідження дискретних випадкових структур" (2015);
 • відкрита інтердисциплінарна лекція "Perpetuities in simple terms and examples", а також наукові дослідження, пов'язані з perpetuities, підтримані грантом університету міста Вроцлав, Польща (2015 р);
 • проєкт "Асимптотика гіллястих випадкових блукань" (2015 р.), підтриманий грантом DFG SFB 878 "Geometry, Groups and Actions" (університет міста Мюнстер, Німеччина);
 • проєкт "Функціональні граничні теореми для граток Бернуллі" (2016 р.), підтриманий грантом DFG SFB 878 "Geometry, Groups and Actions" (університет міста Мюнстер, Німеччина);
 • проєкт "Швидкість збіжності мартингалів, пов'язаних з гіллястими випадковими блуканнями" (2017 р.), підтриманий грантом на відвідування університету міста Інсбрук, Австрія;
 • проєкт "Швидкість збіжності у Lp комплекснозначних мартингалів, пов'язаних з гіллястими випадковими блуканнями" (2018 р.), підтриманий грантом на відвідування університету міста Ван, Франція;
 • проєкт DL20180077 "International Joint Teaching-Research Team Project Based on World Class Courses", що фінансувався науковим фондом Китаю та передбачав читання лекцій (Іксанов, Маринич, Самойленко) для студентів різних рівнів та аспірантів університету Xidian (Сіань, Китай) та проведення спільних наукових досліджень з китайськими колегами;
 • проєкт "Гіллясті процеси у розрідженому випадковому середовищі" (2019 р.), підтриманий грантом на відвідування університету міста Вроцлав, Польща;
 • участь у міжнародних тижнях університету Шидіан (International weeks 2019, Xidian university, Xi'an, China; липень 2019 р. та липень 2021 р.); серед іншого були прочитані курси лекцій для студентів "Characteristic functions and their relatives in probability theory" та "Lectures on generating functions, Laplace transforms and characteristic functions";
 • проєкт "Швидкість збіжності гіллястих процесів із загальними характеристиками" (2019 р.), підтриманий грантом на відвідування університету міста Інсбрук, Австрія.
 • проєкт "Мартингал-похідна у гіллястому випадковому блуканні" (жовтень 2019 р.), підтриманий грантом на відвідування університету Paris 13, Франція.
 • проєкт "Nested occupancy schemes in random environment" (грудень 2019 р.-травень 2020 р.), підтриманий програмою Улама, Польща.
 • проєкт "Асимптотичні режими збурених випадкових блукань: на межі сучасної та класичної теорії ймовірностей" (2020-2022 рр.), підтриманий Національним фондом досліджень України.
 • DFG project 3625/4-1 "Asymptotic fluctuations of supercritical general branching processes" (2021-2024) (principal investigator is Matthias Meiners; my role is a foreign collaborator).

Служіння науковій спільноті:

член редакційної колегії журналу "Theory of Stochastic Processes", оглядач для Zentralblatt та MathSciNet; рецензування наукових статтей з теорії ймовірностей для багатьох журналів.

Робота у спецрадах: член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.206.02 (Інститут математики), заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.001.35 (факультет комп'ютерних наук та кібернетики).


Іксанов О.М. є гарантом освітньо-наукової програми ОНП 113 «Прикладна математика» третього рівня вищої освіти, що у 2020 р. отримала зразкову акредитацію.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони