Іксанов Олександр Маратович

Друк

Посада: завідувач кафедри дослідження операцій
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Дата та місце народження: 17 березня 1972 р., м. Київ

Науковий та професійний шлях: у 1989 р. закінчив з відзнакою СШ №171 (нині ліцей «Лідер») м. Києва; у 1995 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію “Статистичні задачі, пов’язані з процесом радіоактивного забруднення” (науковий керівник – професор Закусило О.К.) за фахом 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики; з 2002 р. по 29 грудня 2008 р. працював на посаді доцента кафедри дослідження операцій; вчене звання доцента отримав у 2003 р.; у 2004–2005 рр. працював заступником декану факультету кібернетики з навчально-методичної роботи; у 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему «Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень» за фахом 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика; з 30 грудня 2008 р. по 15 січня 2014 р. працював на посаді професора кафедри дослідження операцій; вчене звання професора отримав у 2011 році. З 16-го січня 2014 року є завідувачем кафедри дослідження операцій.

Наукові інтереси у січні 2022 р.:

На 24 січня 2022 р. є автором монографій "Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність" (2007 р.) та "Perturbed random walks, perpetuities and random processes with immigration" (2016 р.), 81 наукової статті згідно з  Scopus та 12 навчальних посібників. Число цитувань Scopus 637, h-index Scopus =13; число цитувань Google Scholar 1567; h-index Google Scholar=21. Детальна інформація про публікації міститься за адресою http://do.unicyb.kiev.ua/~iksan/

Найбільш цитована публікація на 24 січня 2022 року (Scopus 44 посилання; Google Scholar 82 посилання): G. Alsmeyer, A. Iksanov and U. Roesler (2009). On distributional properties of perpetuities, Journal of Theoretical Probability, 22, 666-682. Захищені аспіранти: Негадайлов П.А. (2010 р.); Полоцький С.В. (2011 р.) та Маринич О.В. (2011 р.). У даний час Іксанов О.М. є науковим керівником аспіранта 4-го року навчання Рашитова Б.С та пошукувача 1-го року навчання Браганець О.А..

Захищений докторант: Маринич О.В. (2017 р.).

Нещодавні гранти:

Служіння науковій спільноті:

член редакційної колегії журналу "Theory of Stochastic Processes", оглядач для Zentralblatt та MathSciNet; рецензування наукових статтей з теорії ймовірностей для багатьох журналів.

Робота у спецрадах: член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.206.02 (Інститут математики), заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.001.35 (факультет комп'ютерних наук та кібернетики).

Іксанов О.М. є гарантом освітньо-наукової програми ОНП 113 «Прикладна математика» третього рівня вищої освіти, що у 2020 р. отримала зразкову акредитацію.