do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Мацак Іван Каленикович

Друк PDF


Професор, доктор фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Мацак Іван Каленикович, українець, народився 28 січня 1950 року в с. Нечаївка, Черкаського р-ну, Черкаської обл. З 1957 по 1965 роки навчався в Нечаївській восьмирічній школі, а з1965 по 1967 роки - в Київській фiзико-математичній школі-iнтернат при Київському державному унiверситетi.

Далі в 1967 році поступив, а в 1972 році закінчив механiко-математичний факультет Київського державного унiверситету . Два роки провів в лавах Радянської армії.

З 1974 року по 1978 рiк - в заочнній аспiрантурі кафедри теорiї ймовiрностей (науковий керiвник професор Ядренко М.Й.). У 1978 роцi захистив кандидатську дисертацiю "Локальні властивості вибіркових функцій випадкових процесiв" по спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

В 70-80-х роках працював в різних областях застосувань математики. Так з 1984 по 1991 р. - старший науковий співробітник лабораторії прикладної статистики та дослідження операцій механіко-математичного факультету. Вчене звання старшого наукового співробітника було присвоєне у 1991 р.

В 1991 р. перейшов на педагогічну роботу. З 1991 по 2005 р. - доцент кафедри інформатики Київського національного університету технологій та дизайну (Київського технологічного інституту легкої промисловості).

У 2003 роцi був зарахований до докторантури Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, а в 2005 роцi захистив докторську дисертацiю на тему: "Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках" по спеціальності 01.01.05.

З 2005 року працює на факультеті кiбернетики: спочатку на посаді доцента, а з червня 2006 року - професор кафедри дослiдження операцiй. Основні наукові інтереси – класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності. Автор близько 100 наукових статей.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони