Маринич Олександр Віталійович

Друк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри. Веб-сторінка: http://do.unicyb.kiev.ua/marynych/

Народився 4 серпня 1986 року в м. Києві. У 2003 році закінчив спеціалізовану школу №125 і в тому ж році вступив на факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчив навчання у 2008 році, одержавши диплом спеціаліста з прикладної математики з відзнакою. У 2008 році отримав грамоту Національної академії наук України за кращу студентську наукову роботу.

З 2008 року працює на посаді асистента кафедри дослідження операцій факультету кібернетики, з грудня 2013 по грудень 2014 - доцент кафедри дослідження операцій. З грудня 2014 року - докторант кафедри дослідження операцій.

Читав нормативні курси  "Алгебра та геометрія " для студентів 1-го курсу, "Вища алгебра" та "Алгебраїчні структури, криптографія та захист інформації" для студентів 3-го курсу; спецкурси "Елементи теорії відновлення" та "Ймовірнісний аналіз алгоритмів" для студенітв 4-го курсу кафедри дослідження операцій.

У 2011 році захистив дисератцію "Випадкові рекурентні послідовності" на здобуття наукового ступеня к.ф.-м.н. під керівництвом проф. Іксанова О. М.

У 2012 році проходив річне стажування в Технічному Університеті м. Ейндговен (Нідерланди) під керівництвом проф. Й. Лювардена.

У 2015-2016 роках процював в Университеті м. Мюнстер (Німеччина) у рамках дослідницького проекту "Limit theorems for regenerative random structгres", підтриманого Фондом Олександра фон Гумбольдта.

З вересня 2017 року по листопад 2020 - доцент кафедри дослідження операцій. У жовтні 2017 року захистив дисертацію "Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією" на здобуття наукового ступеня д.ф.-м.н. (науковий консультант - Іксанов О. М.).

У травні - липні 2018 року - запрошений професор Інституту Математики Університету м. Інсбрук (Австрія); у січні та квітні-травні 2019 року - запрошений професор Школи Математики та Статистики Університету м. Сіань (Китай).

У січні - червні 2020 року - стипендіт Програми Улама (Польща).

З листопада 2020 року - професор кафедри дослідження операцій.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік за цикл наукових праць "Випадкові процеси з регенерацією", стипендії Верховної Ради України для молодих вчених-докоторів наук у 2020 році, премії «Найкращий молодий математик України» у 2020 році.

Область наукових інтересів: теорія ймовірностей, випадкові процеси, випадкові рекурсії, регенеративні структури.

Опублікував понад 50 наукових робіт у провідних математичних журналах, співавтор підручника "Теорія визначників" (разом з Д.П. Проскуріним), курсів лекцій "Ймовірнісний аналіз алгоритмів" (версія англійською мовою) та "Алгебраїчні структури, криптографія та захист інормації".

Захищений аспірант: Верьовкін Г.К. (2021 р.). У даний час Маринич О.В. є науковим керівником двох аспірантів.

Член редколегії журналів "Modern Stochastics: Theory and Applications" та "Theory of Probability and Mathematical Statistics".

Член спеціалізованої вченої ради К26.002.31 з захисту дисертацій.