Третій курс

Друк
Професор Іксанов Олександр Маратович
 1. Задачі теорії відновлення.
 2. Властивості згорток монотонних функцій (2 студенти).
Професор Закусило Олег Каленикович
 1. Оптимальне визначення найкращого об’єкта при можливості повернення. Знаходження порогового рівня.
 2. Оптимальне визначення найкращого об’єкта при можливості повернення. Побудова нової математичної моделі.
 3. Оптимальне визначення найкращого об’єкта при випадковій тривалості життя. Побудова математичної моделі.
Професор Маринич Олександр Віталійович
 1. Найменше спільне кратне випадкових наборів чисел.
 2. Узагальнена опуклість та їх зв'язок з матричними групами Лі (2 студенти).
 3. Мод-Пуассон збіжність та її застосування.
Професор Мацак Іван Каленикович
 1. Імітаційне моделювання процесів в резервованих системах теорії надійності (метод Монте-Карло).
 2. Задача про  екстремуми ланцюгів Маркова.
Професор Проскурін Данило Павлович
 1. Теорія зображень скінченних та компактних груп (2 студенти).
 2. Алгебри Теплица та їх багатовимірні аналоги.
 3. Скінченновимірні С*-алгебри.
Доцент Самойленко Ігор Валерійович
 1. Затухаюча марковська еволюція.
Доцент Довгай Богдан Валерійович
 1. Рекурентні події.
 2. Флуктуації при підкиданні монети та випадкові блукання.
 3. Випадкове блукання та задачі про розорення.
Доцент Рабанович Вячеслав Іванович
 1. Властивості і застосування в задачах розпізнавання образів другогонайбільшого за модулем власного числа додатної матриці.
 2. Застосування спектральної теорії зважених графів в задачахоптимізації виробничих процесів.
Асистент Заворотинський Андрій Володимирович
 1. Транспортна задача та її модифікації.
 2. Економічна інтерпритація двоїстих задач.
 3. Математичні моделі управління запасами.