do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Четвертий курс

Друк PDF

Професор Іксанов Олександр Маратович

 1. Комп'ютерне моделювання процесів дробового ефекту з метою перевірки результатів про слабку збіжність.
 2. Випадкові ряди Люрота.
 3. Властивості розподілів супремумів збурених випадкових блукань.Професор Закусило Олег Каленикович


 1. Нестандартні мережі масового обслуговуванняПрофесор Мацак Іван Каленикович

 1. Деякі застосування теорії екстремальних значень в гідрології
 2. Одна оптимізаційна задача теорії надійності.
 3. Імітаційне моделювання систем  в теорії надійності


Професор Юрачківський Андрій Павлович

 1. Прикладні задачі теорії керування запасами. (2студенти).
 2. Міри перевищення рівня для деяких класів випадкових процесів.
Доцент Шестаков Сергій Станіславович

 1. Розв’язання задач з теорії топологічних груп на сайті кафедри.
Доцент Проскурін Данило Павлович

 1. Стійкість класу ізоморфізму С*-алгебр, породжених q-комутуючими ізометріями
Доцент Самойленко Ігор Валерійович

 1. Моделювання процесів з внутрішнім конфліктом
Доцент Довгай Богдан Валерійович

 1. Рівняння коливання струни під дією випадкових зовнішніх сил.
Асистент Полоцький Сергій Вікторович

 1. Оптимізаційні задачі на графах(2 студенти)
 2. Комбінаторна оптимізація.