do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Алгебра та геометрія

Друк PDF

 

Назва: алгебра та геометрія

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе розгляд основних положень неаналітичної геометрії, теорії визначників, основних положень теорії систем лінійних рівнянь та методів їх розв’язання, теорії комплексних чисел та многочленів, теорії лінійних просторів та лінійних операторів, евклідових та унітарних просторів, білінійних та квадратичних функцій. Такі задачі часто виникають у багатьох математичних дисциплінах, а також у фізиці, хімії та інших областях.

4.3. Тип: нормативний курс

4.4. Термін вивчення: 1-й та 2-й семестри

4.5. Кількість кредитів: 12 кредитів

4.6. ПІБ лектора: Шестаков Сергій Cтаніславович

4.7. Мета навчальної дисципліни: опанування основних методів розв’язання задач з аналітичної геометрії, методів розв’язання систем лінійних рівнянь, вивчення основних властивостей лінійних просторів.

4.8. Попередні вимоги: cтудент повинен знати для вивчення курсу “Алгебра та геометрія” шкільний курс елементарної математики; студент повинен вміти розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь, володіти основними положеннями елементарної геометрії, основними властивостями елементарних функцій.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій та практичних занять.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Алгебра та геометрія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі і закінчуються екзаменами після 1-го та другого семестрів.

5.1. Мова викладання: українська.

4.1. Назва: алгебра та геометрія

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе розгляд основних положень неаналітичної геометрії, теорії визначників, основних положень теорії систем лінійних рівнянь та методів їх розв’язання, теорії комплексних чисел та многочленів, теорії лінійних просторів та лінійних операторів, евклідових та унітарних просторів, білінійних та квадратичних функцій. Такі задачі часто виникають у багатьох математичних дисциплінах, а також у фізиці, хімії та інших областях.

4.3. Тип: нормативний курс

4.4. Термін вивчення: 1-й та 2-й семестри

4.5. Кількість кредитів: 16 кредитів

4.6. ПІБ лектора: Проскурін Данило Павлович, Шестаков Сергій Cтаніславович

4.7. Мета навчальної дисципліни: опанування основних методів розв’язання задач з аналітичної геометрії, методів розв’язання систем лінійних рівнянь, вивчення основних властивостей лінійних просторів.

4.8. Попередні вимоги: cтудент повинен знати для вивчення курсу “Алгебра та геометрія” шкільний курс елементарної математики; студент повинен вміти розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь, володіти основними положеннями елементарної геометрії, основними властивостями елементарних функцій.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій та практичних занять.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Алгебра та геометрія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі і закінчуються екзаменами після 1-го та другого семестрів.

5.1. Мова викладання: українська.