do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Теорія масового обслуговування

Друк PDF

 

4.1. Назва: теорія масового обслуговування

4.2. Анотація навчальної дисципліни:

4.3. Тип: спецкурс

4.4. Термін вивчення: 2-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 2 кредити

4.6. ПІБ лектора: Закусило Олег Каленикович

4.7. Мета навчальної дисципліни: вивчення основ теорії масового обслуговування.

4.8. Попередні вимоги: cтудент повинен знати відомості насамперед з теорії ймовірностей, а також з математичного аналізу та алгебри.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Теорія масового обслуговування" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 2-му семестрі і закінчуються заліком.

5.1. Мова викладання: українська.