do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Статистичне моделювання

Друк PDF

 

4.1. Назва: статистичне моделювання

4.2. Анотація навчальної дисципліни:

4.3. Тип: спецкурс

4.4. Термін вивчення: 1-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 1 кредит

4.6. ПІБ лектора: Закусило Олег Каленикович

4.7. Мета навчальної дисципліни:

4.8. Попередні вимоги:

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Статистичне моделювання" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 1-му семестрі і закінчуються заліком.

5.1. Мова викладання: українська.