do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Теорія характеристичних функцій

Друк PDF

 

4.1. Назва: Теорія характеристичних функцій.

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів з сучасною теорією характеристичних функцій ймовірнісних розподілів. Навчальна дисципліна є необхідним елементом університетської освіти сучасного прикладного математика, здатного працювати на міжнародному рівні.

4.3. Тип: дисципліна за блоком (спецкурс).

4.4. Термін вивчення: 1-й семестр.

4.5. Кількість кредитів: 2 кредити

4.6. ПІБ лектора: Іксанов Олександр Маратович

4.7. Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями теорії характеристичних функцій.

4.8. Попередні вимоги: студент повинен знати матеріал нормативних курсів математичного аналізу, теорії функції комплексної змінної та теорії ймовірностей.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Теорія характеристичних функцій" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і закінчуються заліком.

5.1. Мова викладання: українська.