do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Теорія екстремальних значень

Друк PDF

 

4.1. Назва: теорія екстремальних значень

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе вивчення методів побудови математичних моделей стаціонарних та динамічних процесів, дослідження якісних характеристик побудованих математичних моделей, формулювання математичних оптимізаційних задач для таких моделей, а також застосування розглянутих методів для дослідження економічних та соціальних процесів. Такі задачі виникають при дослідженні екстремальних метеорологічних явищ, при вивченні міцності матеріалів та конструкцій, в теорії надійності, біології та інших областях.

4.3. Тип: спецкурс

4.4. Термін вивчення: 1-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 6 кредитів

4.6. ПІБ лектора: Мацак Іван Каленикович, Довгай Богдан Валерійович.

4.7. Мета навчальної дисципліни: опанування методів побудови, дослідження якісних характеристик математичних моделей теорії екстремальних значень та застосування їх до розв’язання задач в різноманітних практичних областях.

4.8. Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу „Теорія екстремальних значень” глави математичного аналізу, теорії ймовірностей, лінійної алгебри, теорії оптимізації. Студент повинен вміти обчислювати основні ймовірносні характеристики та застосовувати центральну граничну теорему, обчислювати інтеграли, розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, досліджувати функції та функціонали на екстремум.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Теорія екстремальних значень" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 1-му семестрі і закінчуються екзаменом.

5.1. Мова викладання: українська.