do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Нечіткі множини

Друк PDF

 

4.1. Назва: нечіткі множини

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе оволодіння сучасними методами, основними теоретичними положеннями і основними застосуваннями нечітких множин на практиці.

4.3. Тип: науковий семінар

4.4. Термін вивчення: 2-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 2 кредити

4.6. ПІБ лектора: Полоцький Сергій Вікторович

4.7. Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями нечітких множин в різних задачах математики.

4.8. Попередні вимоги: для більш глибокого розуміння матеріалів семінару «Нечіткі множини» студент повинен знати матеріал нормативних курсів математичного аналізу, дискретної математики.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі семінарських занять.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Нечіткі множини" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 2-му семестрі.

5.1. Мова викладання: українська.