do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Теорія топологічних груп

Друк PDF

 

4.1. Назва: теорія топологічних груп

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе вивчення основних положень теорії алгебраїчних груп та загальної топології і поєднання цих теорій у вигляді теорії топологічних груп.

4.3. Тип: спецкурс

4.4. Термін вивчення: 1-й та 2-й семестри

4.5. Кількість кредитів: 4 кредити

4.6. ПІБ лектора: Шестаков Сергій Станіславович.

4.7. Мета навчальної дисципліни: вивчення основ теорії топологічних груп.

4.8. Попередні вимоги: студент повинен знати відомості з алгебри та функціонального аналізу.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Теорія топологічних груп" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі і закінчуються екзаменом після 2-го семесру.

5.1. Мова викладання: українська.