do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Моделі дослідження операцій

Друк PDF

 

4.1. Назва: моделі дослідження операцій

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе оволодіння сучасними методами, основними теоретичними положеннями і основними застосуваннями дослідження операцій та математичного програмування для кількісного обгрунтування управлінських рішень та математичного моделювання економічних процесів.

4.3. Тип: науковий семінар

4.4. Термін вивчення: 1-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 3 кредити

4.6. ПІБ лектора: Шестаков Сергій Станіславович.

4.7. Мета навчальної дисципліни: вивчення основ дослідження операцій та математичного програмування, їх моделей та методів, що найчастіше застосовуються для кількісного обгрунтування управлінських рішень та математичного моделювання економічних процесів.

4.8. Попередні вимоги: студент повинен знати матеріал нормативних курсів математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, елементи функціонального аналізу та теорії ймовірностей.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі семінарських занять.

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Моделі дослідження операцій" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 1-му семестрі і закінчуються заліком.

5.1. Мова викладання: українська.