do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

*-алгебри з віківським впорядкуванням

Друк PDF

 

4.1. Назва: *-алгебри з віківським впорядкуванням

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе оволодіння сучасними методами теорії С*-алгебр та їх застосувань в сучасній топології, функціональному аналізі та теорії зображень.

4.3. Тип: спеціальний курс

4.4. Термін вивчення: 2-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 2 кредити

4.6. ПІБ лектора: Проскурін Данило Павлович,

4.7. Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними методами теорії С*-алгебр та їх застосувань, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

4.8. Попередні вимоги: студент має володіти основами топології, теорії метричних просторів, математичного аналізу в обсязі нормативного курсу, лінійної алгебри в межах нормативного курсу.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій .

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "*-алгебри з віківським впорядкуванням" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 2-му семестрі.

5.1. Мова викладання: українська.