do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Алгебри фон Ноймана

Друк PDF

 

4.1. Назва: Алгебри фон Ноймана

4.2. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна включає в себе оволодіння сучасними методами теорії алгебр фон Ноймана та їх застосувань в сучасній топології, функціональному аналізі, зокрема в теорії вузлів.

4.3. Тип: спеціальний курс

4.4. Термін вивчення: 2-й семестр

4.5. Кількість кредитів: 2 кредити

4.6. ПІБ лектора: Проскурін Данило Павлович,

4.7. Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними методами, теорії алгебр фон Ноймана та їх застосувань, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

4.8. Попередні вимоги: студент має володіти основами топології, теорії метричних просторів, математичного аналізу та функціонального аналізу в обсязі нормативного курсу, лінійної алгебри в межах нормативного курсу.

4.9. Методи викладання: заняття проводяться у формі лекцій .

5.0. Методи оцінювання: навчальна дисципліна "Алгебри фон Ноймана" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 2-му семестрі і закінчуються заліком.

5.1. Мова викладання: українська.