do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Нікітін Анатолій Володимирович

Друк PDF

Нікітін Анатолій Володимирович, завідувач НДЛ, кандидат фіз.-мат.наук

Народився 25.05.1973 року. У 1995 році закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію спеціаліста «Математик. Викладач». Нікітін А.В. є кандидатом фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Дисертація «Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями» була успішно захищена у спецраді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 24 червня 2004 р. Вчене звання доцента кафедри математичної і прикладної статистики присуджено 2007 року.

У своєму доробку Нікітін А.В. має 65 наукових публікацій, з них 8 статей у міжнародних журналах, 22 статті у фахових виданнях України, 35 опублікованих тез на міжнародних конференціях.

Наукові інтереси: стохастичні диференціальні рівняння, теорія імовірностей і математична статистика, системний аналіз і теорія прийняття рішень.

 

Вибір мови

Новини кафедри