do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Шестаков Сергій Станіславович

Друк PDF

Провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Народився 2 квітня 1960 року у місті Каунас (Літва). До кінця 1973 року мешкав та навчався у середній школі у місті Вільнюс (Літва). У 1973 році переїхав до Києва. У Києві навчався у середній школі №96, яку закінчив у червні 1976 року. Одночасно закінчив навчання у заочній фізико-математичній школі при Ленінградському університеті.

З вересня 1976 року навчався на факультеті кібернетики Київського університету за спеціальністю  «прикладна математика». Закінчив університет и отримав диплом про вищу освіту у червні 1981 року. По завершенні навчання залишився на роботу у Київському університеті.

З 1981 року працював на посаді інженера у Науково-дослідній частині Київського університету на кафедрі математичних основ кібернетики.

З 1984 по 1990 рік працював на кафедрі обчислювальної математики. З 1987 року працював на посаді молодшого наукового співробітника.

З 1988 по 1992 рік навчався в аспірантурі Київського університету (заочне відділення).

З 1990 року працював на посаді асистента кафедри математичних основ кібернетики факультету кібернетики.

У травні 1998 року захистив кандидатську дисертацію по темі «Деякі властивості систем некомпактних підгруп розв’язуваних локально компактних груп» і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2002 року по 28 лютого 2017 року працював на посаді доцента кафедри дослідження операцій факультету кібернетики.

З 01 березня 2017 по 12 жовтня 2021 року працював  провідним інженером лабораторії ймовірнісно-статистичних методів.

У грудні 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри дослідження операцій. Основний напрямок наукових досліджень – теорія топологічних груп
з обмеженнями на системи підгруп. Шестаков С.С. є автором 20 наукових та науково-методичних праць. Серед них статті, які опубліковані в
«Українському математичному журналі», «Віснику Київського університету». Серед методичних розробок – «Визначники та методи їх обчислення» (у
співавт., Видавництво НАУ-2002 р.), «Лінійна алгебра і аналітична геометрія» (Видавництво МАУП-2004 р.).

Шестаков С.С. читав курс лекцій та проводив практичні заняття з курсу «Алгебра та геометрія» на 1 курсі стаціонарного відділення факультету кібернетики. На 3-5 курсах читав спецкурси «Теорія топологічних груп», «Решітки та їх застосування». З 2003 по 2005 рік виконував обов’язки секретаря кафедри дослідження операцій.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони