Шестаков Сергій Станіславович

Друк

Провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Народився 2 квітня 1960 року у місті Каунас (Літва). До кінця 1973 року мешкав та навчався у середній школі у місті Вільнюс (Літва). У 1973 році переїхав до Києва. У Києві навчався у середній школі №96, яку закінчив у червні 1976 року. Одночасно закінчив навчання у заочній фізико-математичній школі при Ленінградському університеті.

З вересня 1976 року навчався на факультеті кібернетики Київського університету за спеціальністю  «прикладна математика». Закінчив університет и отримав диплом про вищу освіту у червні 1981 року. По завершенні навчання залишився на роботу у Київському університеті.

З 1981 року працював на посаді інженера у Науково-дослідній частині Київського університету на кафедрі математичних основ кібернетики.

З 1984 по 1990 рік працював на кафедрі обчислювальної математики. З 1987 року працював на посаді молодшого наукового співробітника.

З 1988 по 1992 рік навчався в аспірантурі Київського університету (заочне відділення).

З 1990 року працював на посаді асистента кафедри математичних основ кібернетики факультету кібернетики.

У травні 1998 року захистив кандидатську дисертацію по темі «Деякі властивості систем некомпактних підгруп розв’язуваних локально компактних груп» і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2002 року по 28 лютого 2017 року працював на посаді доцента кафедри дослідження операцій факультету кібернетики.

З 01 березня 2017 по 12 жовтня 2021 року працював  провідним інженером лабораторії ймовірнісно-статистичних методів.

У грудні 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри дослідження операцій. Основний напрямок наукових досліджень – теорія топологічних груп
з обмеженнями на системи підгруп. Шестаков С.С. є автором 20 наукових та науково-методичних праць. Серед них статті, які опубліковані в
«Українському математичному журналі», «Віснику Київського університету». Серед методичних розробок – «Визначники та методи їх обчислення» (у
співавт., Видавництво НАУ-2002 р.), «Лінійна алгебра і аналітична геометрія» (Видавництво МАУП-2004 р.).

Шестаков С.С. читав курс лекцій та проводив практичні заняття з курсу «Алгебра та геометрія» на 1 курсі стаціонарного відділення факультету кібернетики. На 3-5 курсах читав спецкурси «Теорія топологічних груп», «Решітки та їх застосування». З 2003 по 2005 рік виконував обов’язки секретаря кафедри дослідження операцій.