do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Нікітін Анатолій Володимирович

Друк PDF

Нікітін Анатолій Володимирович, старший науковий співробітник

 

Народився 25 травня 1973 року.

 

У 1995 році закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію спеціаліста «Математик. Викладач».

 

Кандидатську дисертацію "Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями" за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат. науки) захистив 24 червня 2004 року.

 

Вчене звання доцента присуджено 2007 року.

 

Докторську дисертацію "Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем" за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фіз.-мат.науки) захистив 27 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


У своєму доробку Нікітін А.В. понад 80 наукових публікацій, з них 1 монографія та 13 статей,

індексованих науково-метричною базою публікацій Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200009079).


Наукові інтереси: системний аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з неперервними та імпульсними збуреннями.

 

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони