do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Тмєнова (Лисак) Наталія Пилипівна

Друк PDF

Кандидат фізико-математичних наук

Лисак Наталія Пилипівна, українка, народилась 15 вересня 1977 року в м. Києві. В 1994 році закінчила середню загальноосвітню школу № 195, а в 1999 році - факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала кваліфікацію магістра з “Соціальної інформатики”. В 1999 році вступила до аспірантури факультету кібернетики (науковий керівник – професор Закусило О.К.). 16 лютого 2006 року відбувся захист дисертації Лисак Н.П. «Граничні теореми для керованих систем» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Лисак Н.П. почала працювати на кафедрі дослідження операцій факультету кібернетики з 2000 року та займала такі посади: з 04.01.2000 р. - інженер-програміст ІІ категорії, що виконує НТР, з 02.01.2002р. ¬- інженер-програміст І категорії, що виконує НТР, з 10.05.2005 – провідний інженер-програміст, що виконує НТР, з 27.06.2006 – молодший науковий співробітник. З 01.11.2006 Лисак Н.П. працює на посаді завідувача НДЛ імовірнісно-статистичних методів, кандидата наук.

З 2003 року Лисак Н.П. працює за сумісництвом асистентом кафедри дослідження операцій. За час викладацької діяльності проводила практичні заняття з дослідження операцій, алгебри та аналітичної геометрії, вищої математики та математичного програмування на факультеті кібернетики, хімічному та військовому факультетах.

Лисак Н.П. є автором 24 наукових праць, бере активну участь у розробці фундаментальних та прикладних досліджень проектів ДКНТ України. Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням систем масового обслуговування та випадкових процесів.

 

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони