Тмєнова (Лисак) Наталія Пилипівна

Друк

Кандидат фізико-математичних наук

Лисак Наталія Пилипівна, українка, народилась 15 вересня 1977 року в м. Києві. В 1994 році закінчила середню загальноосвітню школу № 195, а в 1999 році - факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала кваліфікацію магістра з “Соціальної інформатики”. В 1999 році вступила до аспірантури факультету кібернетики (науковий керівник – професор Закусило О.К.). 16 лютого 2006 року відбувся захист дисертації Лисак Н.П. «Граничні теореми для керованих систем» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Лисак Н.П. почала працювати на кафедрі дослідження операцій факультету кібернетики з 2000 року та займала такі посади: з 04.01.2000 р. - інженер-програміст ІІ категорії, що виконує НТР, з 02.01.2002р. ¬- інженер-програміст І категорії, що виконує НТР, з 10.05.2005 – провідний інженер-програміст, що виконує НТР, з 27.06.2006 – молодший науковий співробітник. З 01.11.2006 Лисак Н.П. працює на посаді завідувача НДЛ імовірнісно-статистичних методів, кандидата наук.

З 2003 року Лисак Н.П. працює за сумісництвом асистентом кафедри дослідження операцій. За час викладацької діяльності проводила практичні заняття з дослідження операцій, алгебри та аналітичної геометрії, вищої математики та математичного програмування на факультеті кібернетики, хімічному та військовому факультетах.

Лисак Н.П. є автором 24 наукових праць, бере активну участь у розробці фундаментальних та прикладних досліджень проектів ДКНТ України. Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням систем масового обслуговування та випадкових процесів.