do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Про проєкт "Асимптотичнi режими збурених випадкових блукань..."

Друк PDF

Асимптотичнi режими збурених випадкових блукань: на межi сучасної та класичної теорiї ймовiрностей

Проєкт виконується у 2020-2022 роках за підтримки Національного Фонду Досліджень України.

Проект спрямовано на побудову асимптотичної теорії глобально та локально збурених випадкових блукань, де ‘збурення’ розуміється у широкому смислі. До конкретних моделей, що розглядаються в проєкті, належать випадкові блукання з мембранами, глобально збурені випадкові блукання та їх ітеровані версії, випадкові ряди, породжені лінійними рекурсіями, самозбурюючі випадкові блукання, багатовимірні випадкові блукання з липкими бар'єрами та подібні об’єкти.  У першу чергу ми орієнтовані на дослідження асимптотичних властивостей збурених випадкових блукань, що виражаються в термінах різноманітних граничних теорем для розподілів, слабких та посилених законів великих чисел та законів повторного логарифму. Результати, що будуть отримані у проєкті, є надзвичайно важливими для теорії ймовірностей та споріднених математичних областей, а також для численних прикладних дисциплін, зокрема, страхової справи, маркетингу, фізики, біології, хімії та інших соціальних та природничих наук.

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони