do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Про екстремальні значення в системах обслуговування

Друк PDF

18 лютого 2019 року о 14 год 15 хв

У доповіді будуть наведені деякі граничні теореми для екстремальних значень довжини черги  та часу чекання в системах масового  обслуговування.

Доповідач: Мацак І.К.

Дата проведення: 18 лютого 2019 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 14 аудиторія

 


 

 

Граничні теореми для НСК випадкових наборів чисел

Друк PDF

11 лютого 2019 року о 14 год 15 хв

У доповіді будуть отримані нові граничні теореми для найменшого спільного кратного k незалежних випадкових величин з рівномірним розподілом на {1,2,...,n} при n, яке прямує до нескінченності.

Доповідач: Маринич О.В.

Дата проведення: 11 лютого 2019 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Ймовірнісне розв’язання кінетичного рівняння

Друк PDF

20 квітня 2018 року о 14 год 15 хв

У доповіді буде показано, що розв’язок довільного кінетичного рівняння може бути записаний як характеристична функція згладжуючого перетворення, пов’язаного з деяким гіллястим випадковим блуканням в неперервному часі. За допомогою вказаної побудови буде отримано асимптотику розв’язків кінетичного рівняння у критичному випадку.

Доповідач: Маринич О.В.

Дата проведення: 20 квітня 2018 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Гранична поведінка розв'язків СДР з необмеженими в околі нуля коефіцієнтами

Друк PDF

26 грудня 2017 року о 14 год 15 хв

Розглядається гранична поведінка послідовностей розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, коефіцієнти переносу яких в деякому сенсі збігаються до суми необмеженої в околі нуля функції та дельта-функції Дірака. Доведено функціональні граничні теореми. Зокрема, граничними процесами можуть бути косий броунівський рух, процес Бесселя, косий процес Бесселя.

Доповідач: Приходько Ю.Є. (НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського")

Дата проведення: 26 грудня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія

 


 

 

Диференціальні рівняння зі стохастично малими добавками в умовах апроксимації Леві

Друк PDF

18 грудня 2017 року о 14 год 15 хв

Вивчається  стохастичне диференціальне рівняння, яке містить марковські перемикання.  В умовах некласичної схеми апроксимації Леві побудовано граничні генератори імпульсного процесу збурень та динамічної системи. У граничному рівнянні виділено дифузійну складову і великі стрибки процесу збурення, які в прикладних задачах можуть описувати рідкісні катастрофічні події.

Доповідач: Нікітін А.В.

Дата проведення: 18 грудня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія


 

 


Сторінка 1 з 14