Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Друк

7 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядаються задачі семіпараметричного оцінювання невідомого евклідового параметра у моделі суміші зі змінними концентраціями. Визначаються оцінки методу моментів, GEE, та адаптивні. Показується їх консистентність та асимптотична нормальність. Знаходиться нижня межа їх матриці розсіяння, і оцінки, на яких вона досягається.
Додатково розглянуто задачі перевірки гіпотез про функціональні моменти компонентів суміші. Визначається тест для їх перевірки. Результати дослідження перевірено на симульованих спостереженнях, наведено приклад їх застосування до аналізу реальних даних.

Доповідач: Олексій Доронін (аспірант кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики мех.-мат. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка, наук. керівник Майборода Р.Є.)

Дата проведення: 7 грудня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія