Про дробово інтегровні обернені стійкі субординатори

Друк

21 квітня 2016 року о 14 год 10 хв

Дробово інтегровний обернений стійкий субординатор-це випадковий процес, що є згорткою степеневої функції та оберненого стійкого субординатора. У доповіді будуть обговорено деякі властивості траекторій дробово інтегровних обернених стійких субординаторів таких, як неперервність за Гьольдером та закони повторного  логарифма, а також властивості їх розподілів такі, як самоподібність та асимптотична поведінка хвостів. Буде пояснено, що дробово інтегровні обернені стійкі субординатори є функціональними слабкими границями підхожих процесів дробового ефекту, і, як такі, є цілком природними ймовірнісними об'єктами.

Доповідач: Іксанов Олександр Маратович

Дата проведення: 21 квітня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія