Асимптотика випадкових процесів з імміграцією (за матеріалами кандидатської дисертації)

Друк

17 лютого 2021 року о 14 год 15 хв

В дисертаційній роботі досліджується гранична поведінка процесів дробового ефекту та випадкових процесів з імміграцією в моменти відновлення. Доведено збіжність центрованих процесів дробового ефекту у випадку квадратичної інтегровності функції відгуку, досліджено властивості граничного процесу. Доведено слабку збіжність в J1 топології випадкових процесів з імміграцією за умов, коли кроки випадкового блукання мають важкі хвости та процес відгуку помірно коливається навколо свого середнього. В якості доповнення дискретної теорії відновлення, доведено центральну граничну теорему для числа нульових приростів у моделі одновимірного випадкового блукання з бар'єром. Проведено комп'ютерне моделювання досліджуваних процесів.

Доповідач: Верьовкін Гліб

Дата проведення: 17 лютого 2021 року о 14 год 15 хв.