Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів коваріаційних фукцій випадкових процесів та полів

Друк

 

18 вересня 2013 року о 14 год 10 хв

За допомогою бакстерівських сум отримано сильно конзистентну оцінку коефіцієнта регресії в одній моделі спостереження гауссового випадкового поля та побудовано неасимптотичні довірчі області для цього коефіцієнта. Знайдено бакстерівську оцінку векторного параметра коваріаційної функції дробового анізотропного вінерівського поля та побудовано довірчі області з певним рівнем довіри. Також для цього невідомого параметра отримано сильно конзистентну оцінку у моделі з похибкою у вимірюваннях. Доведено граничні теореми Леві-Бакстера для випадкових полів з приростами класу К. Застосовуючи бакстерівський підхід, одержано оцінку параметра коваріаційної функції деякого негауссового випадкового поля та знйдено неасимптотичні довірчі області.

Доповідь за матеріалами дисертації.

Доповідач: Синявська Ольга Олександрівна

Дата проведення: 18 вересня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 221 аудиторія