do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Оцінки поверхневої міри малих куль в групах Карно

Друк PDF

18 вересня 2017 року о 14 год 10 хв

 

Розглядаються відстані на Евклідовому просторі, які в частковому випадку є локально еквівалентними відстаням Карно-Каратеодорі на групі Карно.
Наводяться достатні умови для того, що кулі малого радіусу відносно цих відстаней еквіваленті елліпсоїдам.
За допомогою цієї еквівалентності доводяться оцінки на поверхневу міру, на лінійних многовидах, малих куль відносно цих відстаней.
Ці оцінки використовуються для оцінок інтегралів від степенів відстаней по поверхневій мірі лінійних многовидів, які можуть бути використані при дослідженні властивостей траекторій Броунівського руху на групі Карно.

Доповідач: Руденко Олексій

Дата проведення: 18 вересня 2017 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Зауваження про випадкові суми

Друк PDF

19 квітня 2017 року о 14 год 10 хв

У доповіді вивчається один клас випадкових сум. Будуть наведені приклади застосувань отриманих результатів в теорії надійності та масовому обслуговуванню.

Доповідач: Мацак Іван Каленикович

Дата проведення: 19 квітня 2017 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Асимптотичний розклад напівмарковської випадкової еволюції в схемі дифузійної апроксимації

Друк PDF

12 квітня 2017 року о 14 год 10 хв

Знайдено регулярну та сингулярну складові розкладу функціоналів від напівмарковської випадкової еволюції, показано регулярність граничних умов. Крім того, з використанням граничних умов для сингулярної частини розкладу, запропоновано алгоритм для знаходження початкових умов при t=0 в явному вигляді.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович

Дата проведення: 12 квітня 2017 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами (за матеріалами кандидатської дисертації)

Друк PDF

24 березня 2017 року о 10 год 35 хв

У дисертаційній роботі Проценко Ірини Юріївни «Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами» отримано нові науково обґрунтовані результати по розв’язанню задач пошуку оптимальних стратегій для багатопродуктових моделей керування запасами. Проведено аналіз і дослідження марковських та напівмарковських багатопродуктових моделей, а також систем, що функціонують в стаціонарному режимі.

Доповідач: Проценко Ірина Юріївна (випускниця аспірантури 2012-2015 років кафедри прикладної статистики, науковий керівник Кнопов Павло Соломонович)

Дата проведення: 24 березня 2017 року о 10 год 35 хв.

Місце проведення: 6 аудиторія

 


 

 

Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Друк PDF

6 березня 2017 року о 14 год 15 хв

У доповіді будуть представлені результати для різних класів регенеративних випадкових структур. Зокрема, для регенеративних композицій, випадкових перестановок, випадкових процедур просіювання, випадкових процесів з імміграцією та деяких інших стохастичних структур, які мають властивості самоподібності або самовідтворюваності. Основний акцент буде зроблено на асимптотичних результатах, що описують такі структури, коли їх розмір стає великим, а також на взаємозв’язках цих, на перший погляд, зовсім не схожих об’єктів. Доповідь за матеріалами дисератції на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 6 березня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: корпус механіко-математичного факультету, 505 аудиторія

 


 

 


Сторінка 5 з 17

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони