do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Друк PDF

6 березня 2017 року о 14 год 15 хв

У доповіді будуть представлені результати для різних класів регенеративних випадкових структур. Зокрема, для регенеративних композицій, випадкових перестановок, випадкових процедур просіювання, випадкових процесів з імміграцією та деяких інших стохастичних структур, які мають властивості самоподібності або самовідтворюваності. Основний акцент буде зроблено на асимптотичних результатах, що описують такі структури, коли їх розмір стає великим, а також на взаємозв’язках цих, на перший погляд, зовсім не схожих об’єктів. Доповідь за матеріалами дисератції на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 6 березня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: корпус механіко-математичного факультету, 505 аудиторія

 


 

 

Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації)

Друк PDF

26 грудня 2016 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена задачі знаходження оцінок розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів із просторів Fψ(Ω), визначених на компакті та на нескінченному проміжку. Також отримано модулі неперервності та умови, за яких виконується умова Гельдера, для випадкових процесів із просторів Fψ(Ω). За допомогою отриманих результатів розглянуто задачу точності та надійності наближення процесів з просторів Fψ(Ω) цілими функціями експоненціального типу.

Доповідач: Затула Дмитро Васильович

Дата проведення: 26 грудня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Функіональні граничні теореми для збуджених випадкових блукань

Друк PDF

19 грудня 2016 року о 14 год 10 хв

Розглядаються випадкові блукання, де ймовірність переходу залежить не лише від поточного стану, а також від кількості відвідувань поточного стануабо деякого фіксованого стану.Доведена функціональна гранична теорема для природних нормувань таких випадкових блукань. Граничний процес задовольняє певномустохастичному диференціальному рівнянню, де перенос залежить від локального часу відповідного граничного процесу.

Доповідач: Пилипенко Андрій Юрійович

Дата проведення: 19 грудня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Диференціальні рівняння зі стохастичними малими добавками в умовах апроксимації Леві

Друк PDF

5 грудня 2016 року о 14 год 10 хв

Досліджується випадкова еволюція, яка визначається диференціальним рівнянням з імпульсним впливом в умовах апроксимації Леві. Система є ускладненою за рахунок впливу випадкового середовища. Вивчено питання асимптотичної поведінки генератора вказаної системи, що дозволяє охарактеризувати граничну поведінку еволюції. Виявляється, що за рахунок наявності у дограничного імпульсного процесу стрибків різної величини та різної інтенсивності гранична еволюція збурюється процесом типу Леві.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович

Дата проведення: 5 грудня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Локальні часи на поверхнях для Броунівського руху на групі Карно

Друк PDF

21 листопада 2016 року о 14 год 10 хв

Броунівський рух на групі Карно є типовим представником дифузійного процесу, коефіціент дифузії якого не задовільняє  умові еліптичності. Відомо, що властивості траекторій такого процесу суттєво відрізняються від властивостей траекторій звичайного Броунівського руху. В доповіді буде представлено один із способів дослідження цих відмінностей, за допомогою локальних часів на поверхнях. Частковим випадком локальних часів які розглядаються є локальний час для  площі Леві звичайного Броунівського руху.

Доповідач: Руденко Олексій Володимирович

Дата проведення: 21 листопада 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 


Сторінка 7 з 18

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони