do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Про дубльовану систему з відновленням

Друк PDF

4 квітня 2016 року о 14 год 10 хв

Розглядається дубльована система з відновленням загального типу. Знаходяться стаціонарні ймовірності станів та середня довжина робочого періоду в стаціонарному режимі.

Доповідач: Мацак Іван Каленикович

Дата проведення: 4 квітня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь зі взаємодією

Друк PDF

14 березня 2016 року о 14 год 10 хв

Розглянуто нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь що описують рух взаємодіючих частинок у випадковому середовищі. Доведені теореми існування та єдиності розв'язків таких систем. Розглянуто граничну поведінку відповідних мірозначних процесів у випадку, коли маса кожної частинки прямує до нуля а густота частинок зростає до нескінченності.

Доповідач: Танцюра Максим (науковий керівник Андрій Юрійович Пилипенко)

Дата проведення: 14 березня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Узагальнення дробового броунівського поля, що базується на неевклідових нормах

Друк PDF

2 березня 2016 року о 14 год 10 хв

Узагальнено дробове броунівське поле Леві шляхом заміни евклідової норми на неевклідову. Введене узагальнення описує всі автомодельні гауссівські поля зі стаціонарними приростами. Схожим чином введено декілька неевклідових варіантів дробового пуассонівського поля. Вони мають однакову коваріаційну структуру з дробовим броунівським полем та збігаються до нього для індексу Хюрста H<1/2. Спеціальна нормалізація дозволяє одержати збіжність і для випадку H=1/2. Параметри форми пуассонівського і броунівського полів пов’язвані між собою за допомогою перетворень опуклої геометрії, а саме: радиального середнього тіла порядку p та полярного проектування.

Доповідач: K. B. Ральченко (КНУ ім. Т. Шевченка)

Дата проведення: 2 березня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією та їх застосування до аналізу регенеративних комбінаторних структур

Друк PDF

28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді будуть розглянуті випадкові процеси з імміграцією в моменти відновлення. Цей клас стохастичних процесів узагальнює такі відомі в прикладній теорії ймовірностей об'єкти, як процеси дробовго ефекту, випадкові блукання у неперервному часі, гіллясті процеси з імміграцією та ін. Увага буде зосереджена на граничних теоремах для процесів з імміграцією з підхожим чином шкальованим часом: будуть наведені теореми про збіжність до стаціонарних процесів, аналоги принципу інваріантності Донскера та результати про збіжність у випадку важких хвостів. Ми покажемо, як отримані результати можуть бути застосовані до асимптотичного аналізу випадкових регенеративних композицій, коалесцентів з множинними зіткненнями та в теорії масового обслуговування.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: корпус механіко-математичного факультету, 505 аудиторія

 


 

 

Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Друк PDF

7 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядаються задачі семіпараметричного оцінювання невідомого евклідового параметра у моделі суміші зі змінними концентраціями. Визначаються оцінки методу моментів, GEE, та адаптивні. Показується їх консистентність та асимптотична нормальність. Знаходиться нижня межа їх матриці розсіяння, і оцінки, на яких вона досягається.
Додатково розглянуто задачі перевірки гіпотез про функціональні моменти компонентів суміші. Визначається тест для їх перевірки. Результати дослідження перевірено на симульованих спостереженнях, наведено приклад їх застосування до аналізу реальних даних.

Доповідач: Олексій Доронін (аспірант кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики мех.-мат. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка, наук. керівник Майборода Р.Є.)

Дата проведення: 7 грудня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 


Сторінка 7 з 16

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони