do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Статистичні закономірності у моделюванні прийняття рішень (за матеріалами кандидатської дисертації)

Друк PDF

23 травня 2016 року о 14 год 10 хв

Дисертацію присвячено моделюванню прийняття рішень в умовах невизначеності, яка описується множинами ймовірнісних мір.  Основну увагу приділено визначенню критерію оптимальності через властивості відношення переваги.

Доповідач: Ілля Пасічніченко (молодший науковий співробітник ІПСА НТУУ КПІ)

Дата проведення: 23 травня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Про дробово інтегровні обернені стійкі субординатори

Друк PDF

21 квітня 2016 року о 14 год 10 хв

Дробово інтегровний обернений стійкий субординатор-це випадковий процес, що є згорткою степеневої функції та оберненого стійкого субординатора. У доповіді будуть обговорено деякі властивості траекторій дробово інтегровних обернених стійких субординаторів таких, як неперервність за Гьольдером та закони повторного  логарифма, а також властивості їх розподілів такі, як самоподібність та асимптотична поведінка хвостів. Буде пояснено, що дробово інтегровні обернені стійкі субординатори є функціональними слабкими границями підхожих процесів дробового ефекту, і, як такі, є цілком природними ймовірнісними об'єктами.

Доповідач: Іксанов Олександр Маратович

Дата проведення: 21 квітня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Про дубльовану систему з відновленням

Друк PDF

4 квітня 2016 року о 14 год 10 хв

Розглядається дубльована система з відновленням загального типу. Знаходяться стаціонарні ймовірності станів та середня довжина робочого періоду в стаціонарному режимі.

Доповідач: Мацак Іван Каленикович

Дата проведення: 4 квітня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь зі взаємодією

Друк PDF

14 березня 2016 року о 14 год 10 хв

Розглянуто нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь що описують рух взаємодіючих частинок у випадковому середовищі. Доведені теореми існування та єдиності розв'язків таких систем. Розглянуто граничну поведінку відповідних мірозначних процесів у випадку, коли маса кожної частинки прямує до нуля а густота частинок зростає до нескінченності.

Доповідач: Танцюра Максим (науковий керівник Андрій Юрійович Пилипенко)

Дата проведення: 14 березня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Узагальнення дробового броунівського поля, що базується на неевклідових нормах

Друк PDF

2 березня 2016 року о 14 год 10 хв

Узагальнено дробове броунівське поле Леві шляхом заміни евклідової норми на неевклідову. Введене узагальнення описує всі автомодельні гауссівські поля зі стаціонарними приростами. Схожим чином введено декілька неевклідових варіантів дробового пуассонівського поля. Вони мають однакову коваріаційну структуру з дробовим броунівським полем та збігаються до нього для індексу Хюрста H<1/2. Спеціальна нормалізація дозволяє одержати збіжність і для випадку H=1/2. Параметри форми пуассонівського і броунівського полів пов’язвані між собою за допомогою перетворень опуклої геометрії, а саме: радиального середнього тіла порядку p та полярного проектування.

Доповідач: K. B. Ральченко (КНУ ім. Т. Шевченка)

Дата проведення: 2 березня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 


Сторінка 9 з 18

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони