do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Друк PDF

7 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядаються задачі семіпараметричного оцінювання невідомого евклідового параметра у моделі суміші зі змінними концентраціями. Визначаються оцінки методу моментів, GEE, та адаптивні. Показується їх консистентність та асимптотична нормальність. Знаходиться нижня межа їх матриці розсіяння, і оцінки, на яких вона досягається.
Додатково розглянуто задачі перевірки гіпотез про функціональні моменти компонентів суміші. Визначається тест для їх перевірки. Результати дослідження перевірено на симульованих спостереженнях, наведено приклад їх застосування до аналізу реальних даних.

Доповідач: Олексій Доронін (аспірант кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики мех.-мат. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка, наук. керівник Майборода Р.Є.)

Дата проведення: 7 грудня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Математичні аспекти гри в нарди

Друк PDF

23 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

В доповіді розглядаються прикладні задачі теорії ігор, які виникають при аналізі гри в нарди. Окремий інтерес являють собою аналіз стратегій подвоєння ставок та компьютерний аналіз позицій з використанням теорії нейронних мереж.

Доповідач: Доценко Сергій Іванович

Дата проведення: 23 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Проблема керування в задачах про великі відхилення

Друк PDF

16 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядається зв'язок між стохастичною проблемою керування та задачею про великі відхилення для марковських процесів. Як наслідок, отримано варіаційне представлення функціоналу дії через нелінійну напівгрупу типу напівгрупи Нісіо та відповідний нелінійний експоненційний генератор.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович

Дата проведення: 16 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Перенормований локальний час для площі Леві приростів Броунівського руху

Друк PDF

2 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

В доповіді буде представлено метод дослідження локальних часів для розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з нескінченно диференційовними коефіціентами, який базується на рівномірних оцінках щільності. Коли дифузійна матриця вироджена, то для існування щільності на коефіцієнти рівняння треба накладати умову Хермандера, а для того щоб отримати рівномірні оцінки на щільність - рівномірну умову Хермандера. Відповідні оцінки були доведені для випадку Броунівського руху на групі Карно, як наслідок загальних результатів отриманих N. Th. Varopoulos, L. Saloff-Coste, T. Coulhon. В частковому випадку Броунівського руху на групі Гейзенберга з них випливають оцінки на щільність площі Леві приростів Броунівського руху, за допомогою яких було доведено існування відповідного перенормованого локального часу.

Доповідач: Руденко Олексій Володимирович

Дата проведення: 2 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

О броуновском движении с тугой мембраной

Друк PDF

19 жовтня 2015 року о 14 год 10 хв

Рассматриваются локальные возмущения броуновского движения. При
определенных условиях пределом может быть процесс, ведущий как
броуновское движение, отражающееся в верхнюю полупрямую до тех пор, пока
его локальное время в нуле не достигнет некоторой экспоненциальной
случайной величины. Затем предельный процесс меняет знак и ведет как
броуновское движение, отражающееся в нижнюю полупрямую до некоторого
момента остановки, и т.д.

Доповідач: Пилипенко Андрій Юрійович (Інститут математики НАН України)

Дата проведення: 19 жовтня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 


Сторінка 9 з 17

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони