do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією та їх застосування до аналізу регенеративних комбінаторних структур

Друк PDF

28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді будуть розглянуті випадкові процеси з імміграцією в моменти відновлення. Цей клас стохастичних процесів узагальнює такі відомі в прикладній теорії ймовірностей об'єкти, як процеси дробовго ефекту, випадкові блукання у неперервному часі, гіллясті процеси з імміграцією та ін. Увага буде зосереджена на граничних теоремах для процесів з імміграцією з підхожим чином шкальованим часом: будуть наведені теореми про збіжність до стаціонарних процесів, аналоги принципу інваріантності Донскера та результати про збіжність у випадку важких хвостів. Ми покажемо, як отримані результати можуть бути застосовані до асимптотичного аналізу випадкових регенеративних композицій, коалесцентів з множинними зіткненнями та в теорії масового обслуговування.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: корпус механіко-математичного факультету, 505 аудиторія

 


 

 

Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями у суміші

Друк PDF

7 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядаються задачі семіпараметричного оцінювання невідомого евклідового параметра у моделі суміші зі змінними концентраціями. Визначаються оцінки методу моментів, GEE, та адаптивні. Показується їх консистентність та асимптотична нормальність. Знаходиться нижня межа їх матриці розсіяння, і оцінки, на яких вона досягається.
Додатково розглянуто задачі перевірки гіпотез про функціональні моменти компонентів суміші. Визначається тест для їх перевірки. Результати дослідження перевірено на симульованих спостереженнях, наведено приклад їх застосування до аналізу реальних даних.

Доповідач: Олексій Доронін (аспірант кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики мех.-мат. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка, наук. керівник Майборода Р.Є.)

Дата проведення: 7 грудня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Математичні аспекти гри в нарди

Друк PDF

23 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

В доповіді розглядаються прикладні задачі теорії ігор, які виникають при аналізі гри в нарди. Окремий інтерес являють собою аналіз стратегій подвоєння ставок та компьютерний аналіз позицій з використанням теорії нейронних мереж.

Доповідач: Доценко Сергій Іванович

Дата проведення: 23 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Проблема керування в задачах про великі відхилення

Друк PDF

16 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

Розглядається зв'язок між стохастичною проблемою керування та задачею про великі відхилення для марковських процесів. Як наслідок, отримано варіаційне представлення функціоналу дії через нелінійну напівгрупу типу напівгрупи Нісіо та відповідний нелінійний експоненційний генератор.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович

Дата проведення: 16 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Перенормований локальний час для площі Леві приростів Броунівського руху

Друк PDF

2 листопада 2015 року о 14 год 10 хв

В доповіді буде представлено метод дослідження локальних часів для розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з нескінченно диференційовними коефіціентами, який базується на рівномірних оцінках щільності. Коли дифузійна матриця вироджена, то для існування щільності на коефіцієнти рівняння треба накладати умову Хермандера, а для того щоб отримати рівномірні оцінки на щільність - рівномірну умову Хермандера. Відповідні оцінки були доведені для випадку Броунівського руху на групі Карно, як наслідок загальних результатів отриманих N. Th. Varopoulos, L. Saloff-Coste, T. Coulhon. В частковому випадку Броунівського руху на групі Гейзенберга з них випливають оцінки на щільність площі Леві приростів Броунівського руху, за допомогою яких було доведено існування відповідного перенормованого локального часу.

Доповідач: Руденко Олексій Володимирович

Дата проведення: 2 листопада 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 


Сторінка 10 з 18

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони