do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Моделювання гауссових випадкових процесів та полів з заданими точністю і надійністю

Друк PDF

15 жовтня 2014 року о 14 год 10 хв

Досліджуються умови і оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів та інтегралів в функціональних просторах. Розглядаються простори \(L_2, L_p, L_U\) та \(С\). На основі оцінок швидкості збіжності побудовані методи моделювання гауссових випадкових процесів та полів з заданими точністю і надійністю.

За матеріалами докторської дисертації.

Доповідач: Пашко Анатолій Олексійович (доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв)

Дата проведення: 15 жовтня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів багатовимірних стохастичних систем

Друк PDF

17 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена дослідженню якості емпіричних оцінок невідомих параметрів багатовимірних стохастичних систем, для яких виконуються умови ергодичності або сильного перемішування. Побудовано емпіричні оцінки невідомих параметрів для стаціонарних та нестаціонарних багатовимірних стохастичних систем з дискретним і неперервним часом. Досліджено асимптотичну поведінку (сильна конзистентність та асимптотичний розподіл) вказаних емпіричних оцінок.

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Гололобов Дмитро Олександрович

Дата проведення: 17 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Системи взаємодіючих частинок у випадкових середовищах

Друк PDF

8 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена побудові та дослідженню теорії півмарковських випадкових еволюцій з континуумом напрямків у багатовимірних просторах процесів, що описують взаємодію частинок з випадковими перемиканнями.

Доповідач: Погоруй Анатолій (Житомирський Державний Університет імені Івана Франка)

Дата проведення: 8 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь

Друк PDF

26 травня 2014 року о 14 год 00 хв

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Тимошенко Олена Анатоліївна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ)

Дата проведення: 26 травня 2014 о 14 год 00 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Асимптотичний аналіз еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації

Друк PDF

22 травня 2014 року о 14 год 10 хв

Типовими прикладами складних систем є еволюційні системи, які моделюються із застосуванням випадкових еволюцій та випадкових процесів. Зокрема, імпульсні процеси описують багато моделей в теорії масового обслуговування, а саме мережеві структури, виробничі системи, тощо; еволюції з незалежними приростами застосовуються при моделюванні процесів народження-загибелі в екологічних та біологічних системах а також в моделях статистичної фізики. Досліджуються питання слабкої збіжності та проблема великих відхилень для згаданих процесів в схемах пуассонової апроксимації та апроксимації Леві. Запропоновано також деякі застосування розроблених асимптотичних методів.

Доповідь за матеріалами докторської дисертації.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович (старший науковий співробітник Інституту математики НАН України)

Дата проведення: 22 травня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


 

 


Сторінка 10 з 15