do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Рівняння конфліктної взаємодії

Друк PDF

27 травня 2015 року о 14 год 10 хв

Досліджуються рівняння конфліктної динаміки для пари опонентів в термінах ймовірнісних мір, які задають розподіл  простору існування. Знайдено умови існування рівноважного (компромісного) стану. Наведено декілька результатів щодо ефектів перерозподілу контрольованого простору у керованому конфлікті.

Доповідач: Кошманенко Володимир Дмитрович (провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України)

Дата проведення: 27 травня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Функціональні граничні теореми для збурених випадкових блукань

Друк PDF

20 квітня 2015 року о 14 год 10 хв

Нехай \((\xi_1, \eta_1)\), \((\xi_2,\eta_2)\),... є послідовністю незалежних однаково розподілених випадкових векторів з довільною залежністю координат. Випадкову послідовність \((T_n)\), що визначається так \(T_n:=\xi_1+\ldots+\xi_{n-1}+\eta_n\), \(n=1,2,...\), назвемо збуреним випадковим блуканням.

У доповіді буде обговорюватися функціональна гранична теорема для супремума збуреного випадкового блукання у ситуації, коли вплив супремума стандартного випадкового блукання, породженого величинами \(\xi_k\), на асимптотичну поведінку супремума збуреного випадкового блукання є порівняним з впливом супремума випадкових величин \(\eta_j\). Ще одна проблема, якій буде приділено увагу, стосується слабкої збіжності у просторі Скорохода розбіжних perpetuities.

Доповідач: Іксанов Олександр Маратович

Дата проведення: 20 квітня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Екстремальні залишки в моделях регресії

Друк PDF

30 березня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді розглядається мінімаксний підхід оцінки невідомих параметрів лінійної регресії.
За додаткових умов на коефіцієнти регресії  доведена конзистентність оцінки невідомого параметру регресії та знайдена швидкість збіжності оцінки до свого граничного значення.

Доповідач: Полоцький Сергій Вікторович

Дата проведення: 30 березня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 

Зображення дійсних чисел знакозмінними рядами Люрота та їх застосування (за результатами кандидатської дисертації)

Друк PDF

16 березня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді пропонуються результати дослідження розподілів випадкових величин, які є:
1) сумою знакозмінного ряду Люрота, натуральні елементи якого є випадковими величинами з наперед заданими дискретними розподілами (вивчаються випадки незалежності та марковської залежності);
2) випадковими неповними сумами заданих знакозмінних рядів Люрота, доданки яких є незалежними випадковими величинами або випадковими величинами, які утворюють ланцюг Маркова.

Доповідач: Ю.С. Хворостіна

Дата проведення: 16 березня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 14 аудиторія

 


 

 

Ймовірнісні аспекти гри в короткі нарди

Друк PDF

26 листопада 2014 року о 14 год 10 хв

В доповіді будуть представлені способи побудови наближених оцінок ймовірності виграшу в короткі нарди. Зокрема, будуть наведені методи, що базуються на нейронних мережах та жадібних алгоритмах.

Доповідач: Доценко Сергій Іванович

Дата проведення: 26 листопада 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія


 

 


Сторінка 12 з 18