do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Розклад Вольда ізометричного оператора та його узагальнення

Друк PDF

24 травня 2013 року о 14 год 10 хв

У доповіді розглядатиметься узагальнення розкладу Вольда ізометричного оператора для класів операторів, пов'язаних з деформованими комутаційними співвідношеннями квантової механіки, а також аналоги такого розкладу для сімей операторів.


Доповідач: Проскурін Данило Павлович

Дата проведення: 24 травня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 221 аудиторія

 


 

 

Слабка збіжність випадкових процесів з імміграцією

Друк PDF

26 квітня 2013 року о 14 год 10 хв

У доповіді, що має бути зрозумілою студентам, що слухали курс теорії відновлення, буде обговорена слабка збіжність скінченновимірних розподілів випадкових процесів з імміграцією у моменти відновлень у двох випадках, коли не потрібне ані нормування, ані центрування. Згадані процеси відомі як процеси дробового ефекту з випадковою функцією відповіді, побудовані за процесами відновлення. Проте запропонована нова назва здається більш вдалою.


Доповідач: Іксанов Олександр Маратович

Дата проведення: 26 квітня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 221 аудиторія

 

 


 

 

Простори \(F_{\psi}(\Omega)\) випадкових величин та їх застосування

Друк PDF

12 квітня 2013 року о 14 год 10 хв

 

Розглядаються банахові простори випадкових величин \(F_{\psi}(\Omega)\), тобто простори норма в яких  визначається  у такий спосіб

\( \displaystyle \|\xi \|= \sup_{u \geq 1} \frac{\left(\mathbb{E}|\xi|^u\right)^{1/u}}{\psi(u)}\),

де \(\psi(u) -  \) додатня, монотонно зростаюча функція, така, що  \(\psi(u) \to \infty,   u \to \infty.  \)

Вивчаються властивості процесів у цих просторах. Наводиться застосування отриманих результаті, зокрема знаходиться надійність та точність підрахунку інтегралів, що залежать від параметра, методом Монте-Карло.

Доповідач: Млавець Юрій Юрійович (Ужгородський Національний Університет, науковий керівник - Ю. В. Козаченко)

Дата проведення: 12 квітня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 221 аудиторія

 


 

 

Парадокси та казуси теорії ігор

Друк PDF

Увага! Засідання відбудеться в інший день тижня та в іншій аудиторії!

3 квітня 2013 року о 14 год 15 хв

 

Лекція носить оглядовий характер. На початку стисло розглядаються основні означення, поняття  та математичний апарат теорії ігор. Далі наводяться приклади застосування теорії ігор до аналізу деяких історичних подій, поведінки тварин, розподілу фінансів, транспортних мереж, спортивних та азартних ігор, тощо. При цьому увага акцентується на прикладах, які є на перший погляд парадоксальними. Зокрема, буде розглянуто такі приклади:

озширення множини стратегій іноді може погіршувати рівноважний наслідок гри;

-більш  сильний гравець не завжди отримує більший виграш;

-послідовне видалення слабо домінованих стратегій може привести до ситуацій, які з формальної точки зору утворюють рівновагу за Нешем, але є абсурдними з точки зору здорового глузду.

Доповідач: Доценко Сергій Іванович

Дата проведення: 3 квітня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 204 аудиторія

 


 

 

Про слабку збіжність числа порожніх комірок у гратці Бернуллі

Друк PDF

22 березня 2013 року о 14 год 10 хв

 

У доповіді буде доведено результат про слабку збіжність скінченновимірних розподілів числа порожніх комірок у гратці Бернуллі. Буде розглянуто випадок коли хвости кроку випадкового мультиплікативного блукання мають еквівалентний порядок росту в околі точок 0 та 1. У цьому випадку доведення може бути проведено з використанням техніки теорії точкових процесів. Доповідь базується на спільній статті з О. Іксановим та В. Ватутіним.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 22 березня 2013 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення : 221 аудиторія

 


 

 

 


Сторінка 17 з 18