Кафедра у 2017 році

Друк

У першому семестрі 2017-2018 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук Д. П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), О.В. Маринич, В.І. Рабанович та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук О.В. Руденко, а також асистенти, аспірант другого року навчання А.С. Шелуденко та аспірант четвертого року навчання Я.В. Царегородцев. За організацію навчального процесу на кафедрі відповідає старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях. Представниками кафедри у лабораторії ймовірнісно-статистичних методів є провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор І.В. Протасов, завідувач лабораторією, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.В. Нікітін, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук С.І. Доценко та провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шестаков С.С. Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, Я.В. Царегородцев, О.В. Руденко, А.С. Шелуденко), дослідження операцій (О.В. Руденко, Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, Б.В. Довгай, О.М. Іксанов, Я.В. Царегородцев,  А.П. Юрачківський) та алгебраїчних структур, криптографії та захисту інформації (О.В. Маринич, А.П. Юрачківський).


У першому семестрі 2017-2018 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком):

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:


З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її застосування".